Đang tải... Vui lòng chờ...

BẢNG BÁO LỖI MÁY IN ESON WF 5110


Bảng mã lỗi cho Epson WF5110
Đây là bảng báo lỗi và hướng khắc phục của dòng Máy in Epson WF 5110 nói chung và mà mình muốn
gửi đến các bạn đang dùng máy in phun Epson 5110 tham khảo !

 

0x00 Fatal error does not occur.  
0x60 Home position seeking error. Carriage overload. Ink system failure. CR motor failure. Deformation. CR encoder failure. Cable or FFC disconnection.  
0x61 Deadlock avoidance error. Paper jam. Foreign object. Deformation.  
0x62 Contact error at the ink replacement timing. Paper jam. Foreign object. Deformation  
0x6B PF runaway error. Encoder failure. Motor driver failure. Main board failure.  
0x7F Inspection mode error. Not occurs except in the manufacturing process.  
0x8D Factor other than printer device error. Scanner or ADF failure.  
0x8E Driver mismatch error. An unsupported driver is used.  
0x8F EFROM access error. Not occurs except in the manufacturing process.  
0x90 PW sensor failure. Main board failure. Foreing object.  
0x91 PW sensor detected foreign object error. PW sensor failure. Main board failure. Foreing object.  
0x92 Hot-plug disconnection paper jam error. Second cassette unit has been removed during feeding. Contact failure.  
0x93 PE sensor failure. Main board failure.  
0x94 PW sensor wrong light emission amount error. Sensor failure. Main board failure.  
0x96 Decompress pump motor driving time error. Decompress pump motor failure. Main board failure.  
0x99 IES process inspection error. Not occurs expect in the manufacturing process.  
0x9A Circuit error or blowout of a fuse. Main board failure.  
0x9B Printer head failure. Main board failure. Head thermistor detects abnormal temperature. Transistor abnormal temperature error.  
0x9C Printer head failure. Main board failure. Head thermistor detects abnormal temperature. X-Hot detection error before printing.  
0x9D Printer head failure. Main board failure. Head thermistor detects abnormal temperature. X-Hot detection error during flushing.  
0x9E Printer head failure. Main board failure. Head environment temperature error.  
0x9F No inspection mode error. Not occurs expect in the manufacturing process.  
0xB8 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xB9 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xBA Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xBB Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xBC Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xBD Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xBE Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xBF Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC0 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC1 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC2 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC3 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC4 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC5 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC6 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC7 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC8 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xC9 Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xCA Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xCB Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xCC Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xCD Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xCE Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xCF Ink device error. Ink cartridge failure. Holder board assy failure (CSIC or contact failure). Main board failure. Cable or FFC disconnection.  
0xD1 ASF PID excess load error. Encorder failure. Motor failure. Mechanism overload. Cable or FFC disconnection.  
0xD2 ASF PID excess speed error. Encorder failure. Motor driver failure. Tooth skip of the ASF gears. Main board failure.  
0xD3 ASF PID reverse error. Encorder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Paper jam. Gear engagement failure.  
0xD4 ASF PID lock error. Encorder failure. motor failure. Carriage overload. Cable or FFC disconnection.  
0xD8 ASF LOAD POSITION reverse error. Encorder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Paper jam. Gear engagement failure.  
0xD9 ASF LOAD POSITION excess load error. Encorder failure. Motor failure. Mechanism overload. Cable or FFC disconnection.  
0xDA ASF LOAD POSITION excess speed error. Encorder failure. Motor driver failure. Tooth skip of the ASF gears. Main board failure.  
0xDE ASF PID driving time error. Main board failure.  
0xDF ASF LOAD POSITION driving time error. Main board failure.  
0xE1 CR PID excess load error. CR mechanism overload. Tooth skip or importer tension of the timing belt. CR encoder failure. Motor driver failure. Cable or FFC disconnection. CR motor failure. Main board failure.  
0xE2 CR PID excess speed error. Tooth skip or importer tension of the timing belt. CR encoder failure. Motor driver failure. Cable or FFC disconnection. Main board failure.  
0xE3 CR PID reverse error. CR encoder failure. External force or vibration. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Paper jam. Motor driver failure. Main board failure.  
0xE4 CR PID lock error. CR mechanism overload. Some part may be detached. CR encoder failure. Motor driver failure. Cable or FFC disconnection. CR motor failure. Main board failure.  
0xE5 CR PID speed fall error. CR encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Paper jam. Motor driver failure. Main board failure.  
0xE8 CR LOAD POSITION reverse error. The CR motor does not rotate to the normal direction during printing. CR encode failure. Paper jam. Tooth skip or improper tension of the timing belt. Main board failure.  
0xE9 CR LOAD POSITION excess speed error. The CR motor rotates faster than expected during printing. CR encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Motor driver failure. Main board failure.  
0xEA CR LOAD POSITION excess load error. CR motor failure. CR encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Cable or FFC disconnection. Carriage overload  
0xEE CR PID driving time error. Main board failure.  
0xEF CR LOAD POSITION driving time error. CR encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Cable or FFC disconnection. Carriage overload  
0xF1 PF PID excess load error. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Encoder failure. Motor driver failure. Cable or FFC disconnection. PF motor failure. Main board failure.  
0xF2 PF PID excess speed error. Tooth skip or importer tension of the timing belt. The PF motor rotates faster than expected. Encoder failure. Motor driver failure. Main board failure.  
0xF3 PF PID reverse error. Encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Paper jam. Motor driver failure. Main board failure.  
0xF4 PF PID lock error. Encoder failure. PF mechanism overload. Motor driver failure. Cable or FFC disconnection. PF motor failure. Main board failure.  
0xF8 PF LOAD POSITION reverse error. Slipping gears. PF encode failure. Tooth skip or improper tension of the timing belt.  
0xF9 PF LOAD POSITION excess speed error. PF encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Motor driver failure. Main board failure.  
0xFA PF LOAD POSITION excess load error. PF motor failure. PF encoder failure. Tooth skip or importer tension of the timing belt. Cable or FFC disconnection. PF mechanism overload  
0xFE PF PID driving time error. Main board failure.  
0xFF PF LOAD POSITION driving time error. Main boar failure.

 Nếu có vấn đề gì khó quá các bạn có thể liên hệ với Máy in Hoàng Việt để được hỗ trợ.

                                                   Máy in Hoàng Việt 

                                                         Kết nối - Thành Công

In văn bản

Tin Tức
Phần mềm Reset Epson L310

Cung Cấp phần mềm Reset máy in epsonL310 Reset Miễn phí không mất key Phần mềm Dùng Vĩnh Viễn

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM RESET MÁY IN EPSON DÒNG L 120 -L310 - L805 -L1800

Tất cả các phần mềm reset máy invà điều chỉnh máy in Epson Resetter

PHẦN MỀM RESET MỰC THẢI MÁY IN MÀU EPSON WF 5110

CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC PHẦN MỀM RESET EPSON CANON AI CẦN LIÊN HÊ

PHẦN MÊM RESET POWER CLEANINK MÁY IN EPSON 5110

PHẦN MỀM RESET MÁY IN EPSON 5110

Phần mềm Service Tool Reset Canon G1000 G2000 G3000

Phần mềm Service Tool Reset Canon G1000 G2000 G3000