Đang tải... Vui lòng chờ...

Các mã lỗi thường gặp của dòng Epson WF5110 Epson 7110

Các mã lỗi thường gặp của dòng Epson WF5110 Epson 7110

Và cách khắc phục máy in epson 5110 _ Epson 7110

0x00 Lỗi Chập cháy không rõ nguyên nhân (thường do mực tràn vào cáp đầu in gây chập cháy)  
0x60  Lỗi động cơ CR. (thường gọi là lỗi mô tơ kéo cụm đầu in). Lỗi bộ  CR có thể do đứt dây mô tơ hoặc mô tơ máy in epson 5110 không hoạt động.  
0x61 Lỗi tránh tắc nghẽn. Kẹt giấy. Do lỗi sensor giấy hoặc kẹt giấy kéo ngược giấy gây ảnh hưởng cảm biến nhận giấy .  
0x62 Lỗi liên chíp thay thế mực. Kẹt giấy.   
0x6B Lỗi Motor. Lỗi Main chính.  
0x7F Lỗi chế độ kiểm tra. Không xảy ra ngoại trừ trong quá trình sản xuất.  
0x8D Yếu tố khác với lỗi thiết bị máy in. Máy quét lỗi Dành cho các dòng máy in workforce có SCan .  
0x8E Lỗi trình điều khiển không khớp. Trình điều khiển không được hỗ trợ được sử dụng.  
0x8F Lỗi  ROM. Cần Update lại Rom  
0x90 PW cảm biến thất bại. Thất bại bảng chính. Foreing đối tượng.  
0x91 PW cảm biến phát hiện lỗi đối tượng nước ngoài. PW cảm biến thất bại. Thất bại bảng chính.Foreing đối tượng.  
0x92 Lỗi kẹt giấy ngắt kết nối. Đơn vị băng cassette thứ hai đã được loại bỏ trong khi cho ăn. Lỗi liên hệ.  
0x93 PE cảm biến thất bại. Thất bại bảng chính.  
0x94 PW cảm biến sai số lượng phát thải sai. Lỗi cảm biến. Thất bại bảng chính.  
0x96 Giải nén động cơ bơm lỗi thời gian lái xe. Giải nén hỏng động cơ bơm. Thất bại bảng chính.  
0x97 Lỗi Đầu in (Báo nhiệt độ đầu in) thường thì máy khởi động bình thường ra lệnh in máy mới báo. lỗi   
0x9A Lỗi mạch hoặc nổ của cầu chì. Chết F2 trên main.  
0x9B Lỗi đầu máy in. Thất bại bảng chính. Đầu nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ bất thường. Lỗi nhiệt độ bất thường của Transistor.  
0x9C Lỗi đầu máy in. Thất bại bảng chính. Đầu nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ bất thường. Lỗi phát hiện X-Hot trước khi in.  
0x9D Lỗi đầu máy in. Thất bại bảng chính. Đầu nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ bất thường. Lỗi phát hiện X-Hot trong khi xả.  
0x9E Lỗi đầu máy in. Thất bại bảng chính. Lỗi nhiệt độ môi trường đầu.  
0x9F Không có lỗi chế độ kiểm tra. Không xảy ra mong đợi trong quá trình sản xuất.  
0xB8 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xB9 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xBA Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xBB Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xBC Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xBD Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xBE Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xBF Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC0 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC1 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC2 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC3 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC4 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC5 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC6 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC7 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC8 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xC9 Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xCA Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xCB Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xCC Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xCD Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xCE Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xCF Lỗi thiết bị mực. Lỗi hộp mực. Bảng mạch chủ bị lỗi (CSIC hoặc lỗi liên lạc). Thất bại bảng chính. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xD1 Lỗi tải trọng vượt quá ASF PID. Lỗi đặt hàng. Lỗi động cơ. Cơ chế quá tải. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xD2 ASF PID lỗi tốc độ vượt quá. Lỗi đặt hàng. Motor driver thất bại. Răng bỏ qua các bánh răng ASF. Thất bại bảng chính.  
0xD3 Lỗi đảo ngược PID ASF. Lỗi đặt hàng. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Kẹt giấy. Lỗi tham gia bánh răng.  
0xD4 Lỗi khóa ASF PID. Lỗi đặt hàng. hỏng động cơ. Vận chuyển quá tải. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xD8 ASF LOAD POSITION đảo ngược lỗi. Lỗi đặt hàng. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Kẹt giấy. Lỗi tham gia bánh răng.  
0xD9 ASF LOAD POSITION lỗi tải dư thừa. Lỗi đặt hàng. Lỗi động cơ. Cơ chế quá tải. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC.  
0xDA ASF LOAD POSITION lỗi tốc độ vượt quá. Lỗi đặt hàng. Motor driver thất bại. Răng bỏ qua các bánh răng ASF. Thất bại bảng chính.  
0xDE ASF PID lỗi thời gian lái xe. Thất bại bảng chính.  
0xDF Lỗi thời gian lái xe ASF LOAD POSITION. Thất bại bảng chính.  
0xE1 Lỗi tải trọng vượt quá CR PID. CR quá tải cơ chế. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Lỗi bộ mã hóa CR. Motor driver thất bại. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. Lỗi động cơ CR. Thất bại bảng chính.  
0xE2 CR PID lỗi tốc độ vượt quá. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian.Lỗi bộ mã hóa CR. Motor driver thất bại. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. Thất bại bảng chính.  
0xE3 Lỗi đảo ngược CR PID. Lỗi bộ mã hóa CR. Lực bên ngoài hoặc rung động. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Kẹt giấy. Motor driver thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xE4 Lỗi khóa CR PID. CR quá tải cơ chế. Một số phần có thể được tách ra. Lỗi bộ mã hóa CR. Motor driver thất bại. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. Lỗi động cơ CR. Thất bại bảng chính.  
0xE5 Lỗi tốc độ CR PID. Lỗi bộ mã hóa CR. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Kẹt giấy. Motor driver thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xE8 Lỗi đảo ngược CR LOAD POSITION. Động cơ CR không xoay theo hướng bình thường trong khi in. Lỗi mã hóa CR. Kẹt giấy. Bỏ qua răng hoặc căng thẳng không đúng của vành đai thời gian.Thất bại bảng chính.  
0xE9 CR LOAD POSITION lỗi tốc độ vượt quá. Động cơ CR quay nhanh hơn dự kiến ​​trong khi in. Lỗi bộ mã hóa CR. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Motor driver thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xEA Kẹt mô tơ. Lỗi động cơ CR. Lỗi bộ mã hóa CR. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. Vận chuyển quá tải  
0xEE CR PID lỗi thời gian lái xe. Thất bại bảng chính.  
0xEF CR LOAD POSITION lỗi thời gian lái xe. Lỗi bộ mã hóa CR. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. Vận chuyển quá tải  
0xF1 PF tải lỗi quá tải PID. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Lỗi bộ mã hóa. Motor driver thất bại. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. PF động cơ thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xF2 PF PID lỗi tốc độ vượt quá. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian.Động cơ PF quay nhanh hơn dự kiến. Lỗi bộ mã hóa. Motor driver thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xF3 Lỗi trục nhám kéo giấy do quá trình sử dụng bị biến dạng gây ra quá trình sử dụng máy in epson 5110 in bị kêu và Kẹt giấy.  
0xF4 Lỗi khóa PF PID. Lỗi bộ mã hóa. PF quá tải cơ chế. Motor driver thất bại. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. PF động cơ thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xF8 Lỗi đảo ngược PF LOAD POSITION. Trượt bánh răng. Lỗi mã hóa PF. Bỏ qua răng hoặc căng thẳng không đúng của vành đai thời gian.  
0xF9 PF LOAD POSITION lỗi tốc độ vượt quá. Lỗi bộ mã hóa PF. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Motor driver thất bại. Thất bại bảng chính.  
0xFA PF LOAD POSITION lỗi tải dư thừa. PF động cơ thất bại. Lỗi bộ mã hóa PF. Răng bỏ qua hoặc căng thẳng nhập khẩu của vành đai thời gian. Ngắt kết nối cáp hoặc FFC. PF quá tải cơ chế  
0xFE PF lỗi thời gian lái xe PID. looic main chính !  
0xFF PF LOAD POSITION lỗi sensor (bẩn đĩa phin tròn phía hông bên trái máy in). 
In văn bản

Tin Tức
SỬA MÁY IN HP 452

Máy in HP 452 không nhận mực Báo lỗi kẹt giấy Máy in hp 452 báo lỗi 0x610000d3

Phần Mềm Reset máy in Epson L120

Mua Phần Mềm Reset Epson 1 lần dùng mãi mãi ko cần mua key các lần sau

Phần Mềm Reset máy in Epson L1800

Hướng dẫn Reset Epson L1800 cung cấp phần mềm reset máy in epson l1800 không mất key reset hoàn toàn miễn phí

PHẦN MỀM RESET MÁY IN EPSON L805

CUNG CẤP HƯỚNG DẪN RESET MÁY IN EPSON L805 MUA VÀ DÙNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ LẦN SAU

Hướng dẫn reset máy in epson l1300

Hướng dẫn reset máy in epson l1300 cung cấp cài đặt gốc

PHẦN MỀM RESET MÁY IN EPSON 1390 MỚI 2018

CUNG CẤP PHẦN MỀM RESET EPSON 1390 ĐỜI MỚI 2018

Các mã lỗi thường gặp của dòng Epson WF5110 Epson 7110

Các mã lỗi thường gặp của dòng Epson WF5110 Epson 7110 Và cách khắc phục máy in epson 5110 _ Epson 7110

Phần mềm Reset Epson L310

Cung Cấp phần mềm Reset máy in epsonL310 Reset Miễn phí không mất key Phần mềm Dùng Vĩnh Viễn

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM RESET MÁY IN EPSON DÒNG T50 - T60 - L 120 -L310 - L805 -L1800

Tất cả các phần mềm reset máy invà điều chỉnh máy in Epson Resetter

PHẦN MỀM RESET MỰC THẢI MÁY IN MÀU EPSON WF 5110

CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC PHẦN MỀM RESET EPSON CANON AI CẦN LIÊN HÊ