0
Danh mục sản phẩm

công ty Hoàng Việt cung cấp máy in phun màu epson với dịch vụ tốt nhất

ĐIỂU KHOẢN BẢO MẬT

mayinhoangviet.com.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui 

lòng xem "Điều khoản  bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn 

trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Bằng việc sử dụng trang web này, người sử dụng chấp thuận với các quy định được đưa ra trong tuyên bố 

bảo mật và các điều khoản sử dụng này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã nhất trí chịu sự ràng 

buộc với các sửa đổi. Các thay đổi trong tuyên bố bảo mật sẽ được chúng tôi cập nhập 

Thu thập thông tin cá nhân : Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại mayinhoangviet.com.vn bạn có 

thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại , địa chỉ, email, số 

tài  khoản, thẻ tín dụng…..). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp .

Sử dụng thông tin cá nhân:  Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp 

và hoàn toàn tuân thủ quy chế mua hàng của mayinhoangviet.com.vn . Khi cần thiết, chúng tôi có thể 

sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư đơn đặt hàng, 

thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, trưng cầu ý kiến đánh giá về dịch vụ tại mayinhoangviet.com.vn .

Cam kết : Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba 

không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ những điều được nêu trong Điều khoản bảo 

Thực thi pháp luật : chúng tôi có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các 

trường hợp đặc biệt như yêu cầu của luật pháp hoặc yêu cầu của tiến trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi 

và sự an toàn cho chúng tôi và những người sử dụng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các 

công ty khác vì mục đích giảm và chống việc giả mạo thẻ tín dụng

 Liên kết website: Trang web của chúng tôi có chứa các kết nối tới các trang web bên ngoài và các 

trang web cùng loại có thể do một công ty khác điều hành và họ có thể có các quy chế bảo mật khác 

với websitemayinhoangviet.com.vn  . một trang web cùng loại thông thường được điều hành bởi một 

bên thứ ba.  Khi bạn click vào các liên kết dẫn bạn tới trang web tương tự đó bạn sẽ phải tuân thủ theo 

Sử dụng "Cookie" Cookies thường được sử dụng bởi phần lớn, nếu không phải tất cả, bởi các hãng 

thương mại điện tử. Một cookie là một mẩu dữ liệu được lưu trữ trong ổ cứng của người sử dụng qua 

chương trình duyệt web bao gồm các thông tin của người sử dụng cho phép chúng tôi theo dõi và cá 

nhân hóa trang web. Ví dụ, bằng cách tạo một cookie, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các mặt hàng 

trong kho khi bạn mua hàng. Tuy vậy, nếu có người sử dụng từ chối cookie, họ vẫn có thể sử dụng 

trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn có câu hỏi nào về cookies, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi 

theo địa chỉ :mayinhoangviet@gmail.com

 Thông tin liên hệ :Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về điều khoản Bảo mật này, vui lòng 

liên hệ chúng tôi :mayinhoangviet@gmail.com hoặc điện thoại : 0942.502.128

Facebook mayinhoangviet12 Zalo mayinhoangviet12 Messenger mayinhoangviet12 091 158 6366