0
Danh mục sản phẩm

Phần Mềm Reset máy in Epson L120

Hướng dẫn Reset máy in Epson L120

 

 
 
  1. Bật máy in và kết nối cáp USB
  2. Tải xuống Resetter Epson L120
  3. Mở AdjProg.exe - Chấp nhận
  4. Chế độ điều chỉnh đặc biệt
  5. Bộ đếm mực thải - OK
  6. Cung cấp cho hộp kiểm chính Pad Counter
  7. Nhấp vào Kiểm tra - OK
  8. Nhấp vào Khởi tạo - OK
  9. Kết thúc và sau đó đóng chương trình điều chỉnh Epson L120
  10. Tắt máy in và sau đó bật lại.
 
 
 
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận