Bảng mã lỗi máy in HP A0

Bảng mã lỗi máy in HP A0

Admin
Thứ Tư, 29/05/2019
Nội dung bài viết

1:10 lỗi

Electronics module failure Ngân mô-đun thất bại

1:11 lỗi

Electronics module fan failure Điện tử mô-đun fan hâm mộ thất bại

1:12 lỗi

EEROM not configured correctly EEROM không cấu hình đúng

1:13 lỗi

Electronics module failure Ngân mô-đun thất bại

2:10 lỗi

Carriage failure Vận chuyển thất bại

2:13 lỗi

Carriage failure Vận chuyển thất bại

3:10 lỗi

Power supply failure Nguồn cung cấp thất bại

4:11 lỗi

LAN card not detected LAN card không được phát hiện

5:09 lỗi

Formatter or HP GL/2 card not detected Định dạng hoặc HP GL / 2 card không được phát hiện

5:10 lỗi

Formatter not detected Định dạng không được phát hiện

5:11 lỗi

Formatter not detected Định dạng không được phát hiện

6:03 lỗi

Formatter hard drive not functioning Ổ định dạng cứng không hoạt động

8:11 lỗi

Front panel not detected Mặt trước không được phát hiện

11:11 lỗi

Trailing cable defective Trailing cáp bị lỗi

11:13 lỗi

Printhead voltage: Possible trailing cable or carriage defective Đầu phun điện áp: Có thể dấu cáp hoặc vận chuyển bị lỗi

20:11 lỗi

Attempt to resolve by cleaning printheads or possible defective carriage Cố gắng giải quyết bằng cách làm sạch đầu in hoặc vận chuyển bị lỗi có thể xảy ra

21:10 lỗi

Service station failure Trạm thất bại dịch vụ

21:11 lỗi

Attempt to resolve by firmware upgrade or possible defective s/stn Cố gắng giải quyết bằng cách nâng cấp firmware hay bị lỗi s / có thể STN

22:10 lỗi

Ensure all inks are genuine HP or possible Ink supply station failure Đảm bảo tất cả các loại mực chính hãng của HP hoặc trạm cung cấp mực in phun màu Epson có thể thất bại

41:10 lỗi

Paper axis (X-Axis) motor failure Giấy trục (X-Axis) động cơ thất bại

41:13 lỗi

Paper axis motor encoder failure Giấy trục động cơ mã hóa thất bại

42:10 lỗi

Scan axis (Y-Axis) motor failure Quét trục (Y-Axis) động cơ thất bại

43:10 lỗi

Vacuum fan failure Fan hâm mộ thất bại hút chân không

43:11 lỗi

Vacuum fan not detected Chân không fan hâm mộ không được phát hiện

56:10 lỗi

Drive roller encoder sensor failure Bộ mã hóa ổ lăn cảm biến thất bại

56:13 lỗi

Drive roller encoder sensor failure Bộ mã hóa ổ lăn cảm biến thất bại

61:04 lỗi

Firmware error, attempt to resolve by firmware upgrade Firmware lỗi, cố gắng để giải quyết bằng cách nâng cấp firmware

61:05 lỗi

Communication problem, try new driver & different connection method Thông tin liên lạc vấn đề, ​​hãy thử trình điều khiển mới và phương pháp kết nối khác nhau

62:03 lỗi

Parallel port communication error, call us to discuss Song song cổng giao tiếp lỗi

63:03 lỗi

LAN card communication error, attempt firmware upgrade LAN card giao tiếp lỗi, cố gắng nâng cấp firmware

64:03 lỗi

USB port communication error, attempt firmware upgrade Lỗi cổng giao tiếp USB, tìm cách nâng cấp firmware

64:04 lỗi

USB port communication error, attempt firmware upgrade Lỗi cổng giao tiếp USB, tìm cách nâng cấp firmware

65:03 lỗi

Communication error, attempt firmware upgrade / driver upgrade Truyền thông báo lỗi, cố gắng nâng cấp firmware nâng cấp / trình điều khiển

71:04 lỗi

Formatter issue, attempt firmware upgrade Định dạng vấn đề, ​​tìm cách nâng cấp firmware

71:06 lỗi

Out of memory, request quote for memory upgrade Trong bộ nhớ nhớ

72:04 lỗi

Scan axis firmware error, attempt firmware upgrade Quét trục firmware lỗi, cố gắng nâng cấp firmware

73:04 lỗi

Servo error, Possible new electronics module Servo lỗi, mô-đun điện tử mới có thể

79:04 lỗi

Firmware error, attempt firmware upgrade Firmware lỗi, cố gắng nâng cấp firmware

81:01 lỗi

Paper axis shutdown, possible defective encoder disk Giấy trục tắt máy, có thể bị lỗi bộ mã hóa đĩa

81:11 lỗi

Paper axis shutdown, possible defective encoder disk Giấy trục tắt máy, có thể bị lỗi bộ mã hóa đĩa

85:10 lỗi

Paper axis encoder error, possible defective encoder/sensor Giấy bộ mã hóa trục lỗi, có thể bị lỗi bộ mã hóa / cảm biến

86:01 lỗi

Carriage axis shutdown Vận chuyển trục tắt máy

86:11 lỗi

Carriage axis shutdown Vận chuyển trục tắt máy

86:13 lỗi

Carriage axis shutdown, attempt firmware upgrade Vận chuyển trục tắt máy, tìm cách nâng cấp firmware

87:13 lỗi

Possible defective carriage assembly Có thể bị lỗi vận chuyển lắp ráp

93:10 lỗi

Ink system failure, check inks are ok & genuine HP, possible tubes assy Thất bại hệ thống

mực in phun màu Epson 

, mực kiểm tra HP ok chính hãng, ống có thể assy

 

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 7 ngõ 167 Giải Phóng, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng TP.Hà Nội
Điện thoại: 0915602366
Viết bình luận của bạn

BÌNH LUẬN, HỎI ĐÁP

Nội dung bài viết
Thu gọn