Chuẩn Máy in màu epson T60 ấn Images Per Minutes – Hình Trên Phút

Chuẩn Máy in màu epson T60 ấn Images Per Minutes – Hình Trên Phút

Admin
Thứ Tư, 29/05/2019
Nội dung bài viết

Chuẩn Máy in màu epson T60 ấn Images Per Minutes – Hình Trên Phút
Cách tốt nhất để tối đa tốc độ in ấn và sao chép

Mặc dù cả hai chuẩn Máy in màu epson T60 “Images Per Minute” (gọi tắt là IPM, tạm dịch là Hình trên phút) và “Pages Per Minute” (gọi tắt là PPM, tạm dịch là Trang trên phút) đều được chấp nhận để sử dụng chung với các tiêu chuẩn ISO khác, nhưng vấn đề cần quan tâm là việc sử dụng chuẩn in PPM sẽ tạo ra sự nhầm lẫn.

Máy in màu epson T60

Bởi vì đơn vị đo lường PPM vừa được dùng như một tiêu chuẩn ISO, vừa là một tiêu chuẩn của các nhà sản xuất máy in; do đó Canon sẽ chỉ sử dụng chuẩn in IPM khi muốn nói đến tốc độ in ấn và sao chép.

Vì vậy, người tiêu dùng sẽ luôn biết được tốc độ thật của những máy in phun và những Máy in màu epson T60.

Viết bình luận của bạn

BÌNH LUẬN, HỎI ĐÁP

Nội dung bài viết
Thu gọn