Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-Fp342

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-Fp342

Admin
Thứ Tư, 29/05/2019
Nội dung bài viết

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-Fp342

1. ĐẶT THỜI GIAN cho vật tư nghành in máy Fax Panasonic KX-Fp342

vật tư nghành in

Bạn ấn lần lượt 03 phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-0.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-1.bwt' không được tìm thấy

Màn hình hiển thị SET DATE & TIME
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy
Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng - ngày- năm - giờ - phút cho máy, bạn nhớ định dạng Y:cho năm M: cho tháng và D: cho ngày.
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-*.bwt' không được tìm thấy  để chọn AM, hoặc phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy  để chọn PM.
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

2. ĐẶT LOGO cho vật tư nghành in máy Fax Panasonic KX-Fp342
Bạn lần lượt
ấn ba phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-0.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-2.bwt' không được tìm thấy
Màn hình hiển thị YOUR LOGO
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  Khi đó bạn có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy.
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

3.VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC SỐ FAX CỦA BẠN cho máy Fax Panasonic KX-Fp342
Bạn lần lượt ấn ba phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-0.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-3.bwt' không được tìm thấy
Màn hình hiển thị YOUR TEL NO
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  Lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số Điện thoại hoặc số Fax của bạn.
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

4. ĐẶT CHẾ ĐỘ IN BÁO CÁO SAU MỖI BẢN FAX cho vật tư nghành in máy Fax Panasonic KX-Fp342
Bạn lần lượt ấn ba phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-0.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-4.bwt' không được tìm thấy
Màn hình hiển thị SENDING REPORT
Bạn có thể ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để chọn vào chế độ.
Bạn dùng nút  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-VOLUME.bwt' không được tìm thấy  để lựa chọn các chế độ
MODE=OFF/ON/ERROR.
OFF: tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ KHÔNG in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản Fax
ON: tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình gửi bản fax
ERROR: In báo cáo khi bạn không gửi được bản Fax hay quá trình gửi bị lỗi.
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

5. ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX cho vật tư nghành in máy Fax Panasonic KX-Fp342
Máy Fax KX-FP342 có 2 chế độ nhận Fax sau:
a. Chế độ nhận FAX tự động
Bạn ấn nút  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-RECEIVE.bwt' không được tìm thấy  màn hình hiển thị  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX.bwt' không được tìm thấy
Lúc này bạn có thể hoàn toàn yên tâm đi ra ngoài mà không sợ bị nhỡ các bản FAX khi người khác gửi đến.

b. Chế độ nhận FAX thủ công.
Bạn ấn nút  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-RECEIVE.bwt' không được tìm thấy  màn hình hiển thị  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-TEL.bwt' không được tìm thấy  Khi này có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu FAX bạn chỉ cần thao tác ấn phím Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận FAX cho bạn.

6. ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG ĐỂ NHẬN FAX ( Khi máy để chế độ FAX ONLY chỉ nhận Fax ) :

Bạn lần lượt ấn ba phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-0.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-6.bwt' không được tìm thấy
Màn hình hiển thị FAX RING COUNT
Bạn có thể ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-VOLUME.bwt' không được tìm thấy  để chọn 1 đến 4 hồi chuông đổ
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

7. ĐẶT CHỨC NĂNG THỐNG KÊ CỦA MÁY FAX : ( Sau 35 bản Fax )
Bạn ấn ba phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-2.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-2.bwt' không được tìm thấy
Bạn có thể ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-VOLUME.bwt' không được tìm thấy  để chọn chế độ ON ( sẽ in báo cáo thống kê ), hoặc chế độ OFF ( không in báo cáo hàng ngày ).
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

8. ĐẶT CHỨC NĂNG GỬI FAX THEO GIỜ
Bạn lần lượt ấn ba phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-2.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-5.bwt' không được tìm thấy ;
Màn hình hiển thị DELAYED
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  thì máy sẽ hiển thị MODE = OFF
(Bạn có thể ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-VOLUME.bwt' không được tìm thấy  để chọn MODE= ON).
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  thì máy sẽ hiển thị NO= ; Sau đó, vào số Fax mà bạn cần Fax.
Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy
Màn hình sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax.
Cuối cùng, bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-FAX/START.bwt' không được tìm thấy  để ghi nhớ.

10. KHAI THÁC BỘ NHỚ CỦA vật tư nghành in MÁY của Fax Panasonic KX-Fp342

Nhớ được 106 tên người và số điện thoại.

A. NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN NGƯỜI VÀO BỘ NHỚ :
- Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-MENU.bwt' không được tìm thấy  cho đến khi màn hình hiển thị khung chữ :
DIRECTORY SET
- Bạn nhấn phím mũi tên bên phải phím truy cập nhanh
- Sử dụng bàn phím để vào tên ngời
- Bạn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-SET.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-SET.bwt' không được tìm thấy
- Nhấn MENU để trở về trạng thái ban đầu.

B. SỬA CHỮA TÊN NGƯỜI ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ :
Nhấn phím 4 cho đến khi hiển thị trên màn hình Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-DIRECTORY.bwt' không được tìm thấy .
Bạn nhấn phím Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-.bwt' không được tìm thấy cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
Nhấn phím MENU
Màn hình hiển thị EDIT= * DELETE=#
Bạn chọn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-*.bwt' không được tìm thấy  để thay đổi tên của người đó; Sau đó thực hiện tuần tự như quá trình nhớ số điện thoại.

D. XOÁ TẤT CẢ LƯU TRỮ TRONG BỘ NHỚ :
Nhấn phím 4 cho đến khi hiển thị trên màn hình Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-DIRECTORY.bwt' không được tìm thấy .
Bạn nhấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-.bwt' không được tìm thấy  cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
Nhấn phím MENU
Màn hình hiển thị EDIT= * DELETE=#
Bạn chọn ấn phím  Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-#.bwt' không được tìm thấy  để xoá tên của người đó

11. CÁCH GỬI BẢN FAX :
- Bạn để tài liệu úp xuống khay;
- Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-MONITOR.bwt' không được tìm thấy ;
- Quay số Fax mà bạn cần Fax.
Sau đó bạn chờ cho khi đến nghe tiếng rít u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-START.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-START.bwt' không được tìm thấy

Viết bình luận của bạn

BÌNH LUẬN, HỎI ĐÁP

Nội dung bài viết
Thu gọn