Kinh nghiệm chế bản in lụa tốt nhất

Kinh nghiệm chế bản in lụa tốt nhất

Admin
Thứ Tư, 29/05/2019
Nội dung bài viết

Chế bản vật tư nghành in in lụa tốt hay không còn tùy thuộc nhiều vào bản mẫu. Chính vì thế, kinh nghiệm chế bản in lụa tốt cần chú ý đến bản mẫu đó nó có những điều kiện thuận lợi nào:

vật tư nghành in

Bản mẫu phải đạt yêu cầu sau:

– Độ rộng và khoảng cách giữa các đường kẻ trên bản mẫu phải không nhỏ hơn 0,15 – 0,2 mm.
– Khi chế tạo khuôn in bằng phương pháp trực tiếp thì các chữ phải lớn hơn 8 point.
– Khi phơi bản dùng màng cảm quang amôndicromat thì độ đen của phần tử in trên phim luôn lớn hơn 1,5 (D>1,5) còn phần tử không in trên phim luôn nhỏ hơn 0,02 (D<0,02).
– Khi sử dụng vật tư nghành in màng nhậy sáng polymer thì DMax >= 3 và Dmin =< 0,02.
– Với bản mẫu tầng thứ thì hình ảnh phải có độ đen lớn hơn 15% tại các vùng sáng và nhỏ hơn 85% tại các vùng tối.
– Mật độ chênh lệch gữa các vùng trên dương bản không vượt quá 2,4. Đồng thời trên bản mẫu không có các chi tiết nhỏ.
– Khi tách màu để in ảnh nhiều màu phải đặt góc t’ram của các màu như sau: Vàng: 700 – Xanh da trời: 220 – Đỏ cánh sen: 520 và Đen:820. Khi in nhiều màu phải chú ý đến độ dày của lớp vật tư nghành in mực (>15mm) và khả năng phủ lớn của lớp mực.

Viết bình luận của bạn

BÌNH LUẬN, HỎI ĐÁP

Nội dung bài viết
Thu gọn