0
Danh mục sản phẩm

Phần mềm Service Tool Reset Canon G1000 G2000 G3000

 

Phần mềm Service Tool Reset Canon G1000 G2000 G3000

Service Tool v.4905


Support OS
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Support Printer

Pixma iX Series
iX6500, iX6510, iX6540, iX6550, iX6560, iX6700, iX6730, iX6750, iX6770, iX6800, iX6820, iX6840, iX6850, iX6870, iX7000
 
Pixma iP Series
iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP1980, iP2200, iP2500, iP2580, iP2600, iP2680, iP2700, iP2702, iP2770, iP2772, iP3600, iP3640, iP3650, iP3660, iP3670, iP3680, iP4700, iP4760, iP4800, iP4810, iP4830, iP4840, iP4850, iP4870, iP4900, iP4910, iP4930, iP4940, iP4950, iP4970, iP4980, iP4990, iP5810, iP5880, iP7220, iP7240, iP7250, iP7270
 
Pixma PRO Series
Pro9000 Mark II, Pro9500 Mark II
 
Pixma MX Series
MX320, MX328, MX330, MX338, MX372, MX374, MX375, MX377, MX394, MX395, MX397, MX410, MX416, MX491, MX492, MX494, MX495, MX496, MX497, MX498, MX499, MX532, MX534, MX535, MX537, MX860, MX868
 
Pixma MP Series
MP230, MP237, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP276, MP278, MP280, MP282, MP287, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP496, MP497, MP499, MP540, MP545, MP550, MP558, MP560, MP568, MP620, MP620B, MP628, MP630, MP638, MP640, MP648, MP980, MP988, MP990, MP996
 
Pixma MG Series
MG2120. MG2140, MG2150, MG2170, MG2240, MG2250, MG2270, MG2400, MG2410, MG2420, MG2440, MG2450, MG2470, MG2525, MG2540, MG2540S, MG2545S, MG2550, MG2550S, MG2555S, MG2570, MG2570S, MG2580S, MG3140, MG3150, MG3170, MG3500, MG3520, MG3540, MG3550, MG3570, MG3580, MG3600, MG3620, MG3640, MG3650, MG3670, MG4100, MG4140, MG4150, MG4170, MG5140, MG5150, MG5170, MG5210, MG5220, MG5230, MG5240, MG5250, MG5270, MG5280, MG5340, MG5350, MG5370, MG5420, MG5440, MG5450, MG5470, MG5700, MG5720, MG5721, MG5722, MG5740, MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG5770, MG6140, MG6150, MG6170, MG6240, MG6250, MG6270, MG6340, MG6350, MG6370, MG7700, MG7720, MG7740, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, MG7770, MG8140, MG8150, MG8170, MG8240, MG8250, MG8270
 
Pixma G Series
G1000, G1100, G1200, G1400, G1500, G1900, G2000, G2002, G2100, G2200, G2400, G2500, G2700, G2900, G3000, G3100, G3200, G3400, G3500, G3900, G4000, G4100, G4200, G4400, G4500, G4600, G4800, G4900
 
Pixma E Series
E400, E401, E402, E406, E410, E414, E417, E418, E460, E461, E464, E468, E470, E471, E477, E478, E480, E481, E484, E488, E489, E500, E510, E560, E600, E610


Download Phần mềm Service Tool Reset Canon G1000 G2000 G3000

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận
091 158 6366
zalo